If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средно аритметично (математическо очакване) за дискретна случайна величина

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Една строителна компания обмисля да изготви тръжни оферти за два договора. На компанията ще ѝ струва 10 000 долара, за да подготви и изпрати офертите, и ако спечели, всеки договор ще донесе 50 000 приходи на компанията. Компанията изчислява, че има 10% шанс да спечели всяко дадено наддаване.
Това е вероятностното разпределение на Х= на броя наддавания, които компанията ще спечели, и М= на количеството пари, които компанията ще получи от наддаванията.
X=# спечелени наддавания012
M=приходи-10 000 долара40 000 долара90 000 долара
Вероятност0,810,180,01
Изчисли средната стойност на М.
μM=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
долара