If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съставяне на вероятностни разпределения: емпирични вероятности

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Марко има собствен туристически бизнес – той организира еднодневни обиколки на града, в който живее. Той включва по 4 едновременно в една обиколка.
Марко проследил колко туристи се включват в обиколката през последните 200 дни:
#брой туристи01234
Честота614783072
Въз основа на тези резултати определи коя диаграма представлява приблизителното вероятностно разпределение на броя туристи в една произволна обиколка.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?