If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съставяне на вероятностни разпределения: теоретични вероятности

Задача

В една настолна игра играчите хвърлят два зара — един с 6 страни и един с 4 страни, след което намират разликата на това, което показват двата зара. Взимат се само неотрицателните разлики. Например, ако играчът хвърли 1 и 4, разликата е 3.
Ето как изглеждат възможните резултати (които са еднакво вероятни) от едно хвърляне:
start subscript, 1, start superscript, start text, negative, в, и, end text, end superscript, start text, space, з, а, р, end text, end subscript, \diagdown, start superscript, 2, start superscript, start text, negative, р, и, end text, end superscript, start text, space, з, а, р, end text, end superscript1234
10123
21012
32101
43210
54321
65432
Коя диаграма показва теоретичното вероятностно разпределение на получените разлики?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?