If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в математическия анализ

Курс: Въведение в математическия анализ > Раздел 4

Урок 7: Събиране и изваждане на рационални изрази

Събирай и изваждай рационални изрази: с различни знаменатели

Задача

Извади следните рационални изрази.
4y27y98y2y+12=
Заседна ли?
Заседна ли?