If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 4: Рационални функции

900 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Получаваме рационални функции, когато разделим една полиномна функция на друга. Ще анализираме семейството на рационалните функции и ще видим някои примери за това как можем да ги използваме за моделиране.

Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за Майсторство

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 900 точки за Майсторство!