If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Умножение и деление на рационални изрази

Задача

Раздели следните рационални изрази и опрости резултата.
start fraction, 3, x, minus, 6, divided by, x, squared, plus, 21, x, plus, 54, end fraction, colon, start fraction, 40, x, squared, divided by, x, squared, plus, 6, x, plus, 9, end fraction, equals
Кои стойности на x правят получения израз неопределен?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?