If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Умножение на рационални изрази

Когато умножаваме рационални изрази, умножаваме двата числителя един по друг и двата знаменателя един по друг. Можем също да опростим получения израз. Това е много подобно на умножаването на обикновени дроби, с тази разлика, че тук трябва да държим сметка за дефиниционното множество, докато го правим. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук виждаме един израз, който е произведение на рационални изрази. Искам да извършим това умножение и след това да опростим до членовете от най-ниска степен. Ако чувстваш прилив на вдъхновение, те насърчавам да поставиш видеото на пауза и да опиташ да го пресметнеш самостоятелно. Добре, сега да го решим заедно. Умножението на този вид рационални изрази е аналогично на умножението на обикновени дроби. Например, ако искаме да умножим 6/25 по 15/9, можем да го направим по няколко начина. Можем просто да умножим шест по 15 в числителя, и 25 по 9 в знаменателя. Но повечето от нас правят нещо различно, защото най-лесният начин да опростим дробта е да разложим на множители, да осъзнаем, че 6 е равно на 2 по 3. Девет е равно на 3 по 3, а 15 е равно на 3 по 5, и 25 е равно на 5 по 5. След това можем да видим, че в нашето произведение ще имаме пет и в числителя, и в знаменателя. Можем да кажем, че 5 делено на 5 е 1, 3 делено на 3 е 1, и след това 3 делено на 3 е пак 1. Така ни остават само тази двойка и тази петица. Значи това е равно на 2/5. Ще подходим по аналогичен начин към тези рационални изрази. Ще ги разложим, разлагаме всичко в числителите и в знаменателите. След това ще видим дали можем да разделим числителя и знаменателя на едно и също нещо. Тук обаче трябва да сме сигурни, че не забравяме какво се случва с дефиниционното множество. Защото тези рационални изрази тук може да съдържат стойности на х, за които знаменателят е нула. Дори да опростим до най-ниската степен на членовете, и да се отървем от тези изрази, за да не се промени изразът, дефиниционното множество трябва да се запази същото. Да започваме. Това ще е равно на – просто преписвам всичко – х на квадрат минус 9. Как можем да го разложим? Чрез формулите за съкратено умножение. Можем да го представим като (х + 3) по (х – 3). Това е върху това тук. Да видим, 5 на квадрат е 25, минус 5 плюс минус 5 е равно на минус 10. Значи това е (х – 5) по (х – 5). Ако това, което направих току-що при разлагането, ти е непознато ти препоръчвам да си преговориш разлагането в Кан Академия. След това умножаваме това по – да видим – по този числител тук, където мога да изнеса пред скоби 4. Значи това е равно на 4 по (х – 5). Това ще ни е полезно. Имаме (х – 5) тук и също така тук. После това ще бъде върху – да видим, върху този израз тук. 2 плюс 3 е 5, 2 по 3 дава 6. Значи това е (х + 2) по (х + 3). Сега, преди да започнем да опростяваме, да помислим за дефиниционното множество. Дефиниционното множество не включва тези стойности на х, за които знаменателите са нула. Значи дефиниционното множество включва всички реални числа с изключение на х = 5. Ще го запиша ето тук. х = 5 е недопустима стойност, защото тогава този знаменател е равен на нула. х не може да е равно и на минус 2. х = –2 също е недопустима стойност, защото тогава знаменателят става равен на нула, ето този знаменател тук. х не може да е равно и на минус 3. Значи това са недопустимите стойности. Трябва да не го забравяме. Няма значение какъв е изразът, това са ограниченията на дефиниционното множество. Като изяснихме това, сега можем да опростим. Имаме (х + 3) в знаменателя и в числителя. Имаме (х – 5) в числителя и в знаменателя. Мисля, че не можем да направим нищо повече. Когато умножим числителите, ще получим – ето това става 4 по (х – 3). В знаменателя имаме (х – 5). После имаме (х + 2). Можем да оставим израза в този вид, ако искаме. В някои случаи обаче хората предпочитат да разкрият скобите, но примерът вече е решен. Ние умножихме тези рационални изрази. Трябва да не забравяме недопустимите стойности на х. По начина, по който опростихме това произведение, в знаменателя все още имаме (х – 5). Може би е излишно да казваме, че х = 5 е недопустима стойност, тъй като това се вижда от опростения вид на резултата. Това се отнася и за недопустимата стойност х = –2. Тук също имаме (х + 2). Така че, въпреки че този израз е твърде прост, х не може да е равно на минус 2, но това, че х не може да е равно на минус 3 не е така очевидно, когато разглеждаме този израз. За да може полученият израз да е напълно еквивалентен на първоначалния израз, те трябва да имат едно и също дефиниционно множество. Така че е хубаво да се каже специално, че х не може да е равно на минус 3. Може да се посочат и другите две недопустими стойности, но те се виждат много ясно, когато разглеждаме крайния израз.