If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Опростяване на рационални изрази

Научи какво означава да опростим рационален израз и как се прави това!

Какво трябва да знаеш, преди да започнеш този урок

Рационален израз е отношението на два цели израза (полинома). Дефиниционното множество на един рационален израз включва всички реални числа, с изключение на онези, за които знаменателят е равен на нула.
Например, дефиниционното множество на рационалния израз x+2x+1 включва всички реални числа с изключение на -1 или x1.
Ако това е ново за теб, препоръчваме ти да разгледаш нашето въведение в рационалните изрази.
За този урок трябва също така да знаеш как да разлагаш полиноми.

Какво ще научиш в този урок

В този урок ще научим как да опростяваме рационални изрази, като разгледаме няколко примера.

Въведение

Един рационален израз се счита за опростен, ако числителят и знаменателят нямат общи множители.
Можем да опростяваме рационални изрази по същия начин, по който опростяваме числени дроби.
Например опростеният вариант на 68 е 34. Обърни внимание как изключихме общия множител 2 от числителя и знаменателя:
68=2324=2324=34

Пример 1: Опростяване на x2+3xx2+5x

Стъпка 1: Разложи числителя и знаменателя
Единственият начин да разбереш дали числителят и знаменателят имат общи множители, е да ги разложиш!
x2+3xx2+5x=x(x+3)x(x+5)
Стъпка 2: Посочи недопустимите стойности
На този етап е полезно да обърнем внимание на недопустимите стойности на x. Те ще важат и за опростения израз.
Тъй като делението на 0 е неопределено, тук виждаме, че x0 и x5.
x(x+3)x(x+5)
Стъпка 3: Съкрати общите множители
Сега обърни внимание, че числителят и знаменателят имат общ множител x. Той може да се съкрати.
x(x+3)x(x+5)=x(x+3)x(x+5)=x+3x+5
Стъпка 4: Краен отговор
Спомни си, че за първоначалния израз недопустими стойности са x0;5. Опростеният израз трябва да има същите ограничения.
Ето защо трябва да обърнем внимание, че x0. Няма защо да отбелязваме, че x5, тъй като това се подразбира от израза.
В заключение можем да кажем, че изразът в опростен вид изглежда по следния начин:
x+3x+5 за x0

Забележка за еквивалентните изрази

Първоначален изразОпростен израз
x2+3xx2+5xx+3x+5 за x0
Двата израза по-горе са еквивалентни. Това означава, че числените стойности на изразите са едни и същи за всички възможни стойности на x. В таблицата по-долу това е показано за x=2.
Първоначален изразОпростен израз
Пресмятане за x=2(2)2+3(2)(2)2+5(2)=1014=2527=2527=572+32+5=57=57=57=57
ЗабележкаРезултат от опростяването със съкращаване на общия множител 2.Резултатът вече е максимално опростен, тъй като множителят, съдържащ x (в този случай x=2), вече беше съкратен при опростяването.
Поради тази причина двата израза имат еднаква стойност за един и същ аргумент. Обаче стойностите, които правят първоначалния израз неопределен, често не следват това правило. Забележи, че такъв е случаят с x=0.
Първоначален изразОпростен израз (без ограничения)
Пресмятане за x=0(0)2+3(0)(0)2+5(0)=00=неопределен0+30+5=35неопределен
Тъй като двата израза трябва да бъдат еквивалентни при всички възможни входящи стойности, трябва да подчертаем, че x0 за опростения израз.

Внимавай да не се подведеш!

Обърни внимание, че не можем да изключим x-овете от израза по-долу. Това е така, защото те са по-скоро членове, отколкото множители на полиномите!
x+3x+535
Това става ясно, когато разгледаме един пример. Например, да предположим, че x=2.
2+32+535
По правило, можем да изключваме множители само ако числителят и знаменателят са в разложен вид!

Обобщение на процеса на опростяване

 • Стъпка 1: Разлагане на числителя и знаменателя.
 • Стъпка 2: Посочване на недопустимите стойности.
 • Стъпка 3: Съкращаване на общите множители.
 • Стъпка 4: Опростяване и отбелязване на всички недопустими стойности, които не се подразбират от израза.

Провери знанията си

Задача 1
Опрости израза 6x+202x+10.
Избери един отговор:

Задача 2
Опрости израза x33x24x25x.
при x
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Пример 2: Опростяване на x29x2+5x+6

Стъпка 1: Разложи числителя и знаменателя
x29x2+5x+6=(x3)(x+3)(x+2)(x+3)
Стъпка 2: Посочи недопустимите стойности
Тъй като делението на 0 е неопределено, тук виждаме, че x2 и x3.
(x3)(x+3)(x+2)(x+3)
Стъпка 3: Съкрати общите множители
Обърни внимание, че числителят и знаменателят имат общ множител x+3. Той може да се съкрати.
(x3)(x+3)(x+2)(x+3)=(x3)(x+3)(x+2)(x+3)=x3x+2
Стъпка 4: Краен отговор
Записваме опростения вид на израза по следния начин:
x3x+2 за x3
За първоначалния израз недопустимите стойности са x2;3. Не се налага да отбелязваме, че x2, след като това се подразбира от израза.

Провери знанията си

Задача 3
Опрости израза x23x+2x21.
Избери един отговор:

Задача 4
Опрости израза x22x15x2+x6.
при x
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.