If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пресмятане на обратни тригонометрични функции

Задача

Следват всички ъгли в градуси, чийто синус е 1.
Каква е стойността на sine, start superscript, minus, 1, end superscript, left parenthesis, 1, right parenthesis?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?