If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тълкуване на решенията на тригонометрични уравнения

Конкретен пример е представен с тригонометрична функция. Разтълкувай смисъла на уравненията въз основа на функцията. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Алваро натиска с крак педала на един предачен чекрък. Той придвижва един лост нагоре и надолу и завърта колелото. Само да обясня какво представлява това – това е старинен уред с въртящо се колело и педал, който се използвал за предене на прежда. Когато този педал се движи нагоре-надолу, той задвижва този лост, който след това завърта колелото, което може да се използва за задвижване на машина. Дадено е, че функцията В от t моделира височината в сантиметри на горната част на лоста, когато Алваро е натиснал педала за t секунди. Значи това ни дава височината – не се вижда хубаво къде е горната част на лоста, може би е някъде тук. Това вероятно не е точно това, което се има предвид в тази задача. Но това е просто за да си представиш какво представлява чекръка и къде е лостът, а после къде е колелото на чекръка. Алваро натиска този педал за t секунди. Тук ни е дадено b от t – 90 минус 12 по синус от 5 по t. Първият въпрос е: Какво представлява множеството от стойностите на функцията у равно на 90 минус 12 по синус от 5 по 6? Постави видеото на пауза и помисли самостоятелно. Добре. Изглежда, че ето тук имаме също като горе 90, изваждаме 12 по синус от 5 по t. Това 6 ето тук е t. Множеството от решенията ето тук ни показва каква е височината, защото това е стойността на В от t. Значи В от t e равно на у. Колко е височината, когато t e равно на 6? Спомни си, че t е в секунди. Значи това е височината на горната част на лоста при t равно на 6 секунди. Тук има още въпроси. В следващия въпрос ни питат какво представлява множеството от решенията на 95 равно на 90 минус 12 по синус от 5 по t? Постави видеото на пауза и помисли върху това. Добре. Тук е дадено, че В от t е равно на 95. Множеството от решенията – по същество търсим стойността на t. Търсим всички времена, когато височината е равна на 95 сантиметра. Значи всички моменти t, когато височината на горния край на лоста, е 95 сантиметра. Това продължава да се случва отново и отново, и t се придвижва напред във времето. Така че ще имаме много голямо... множество от безкрайно много решения. Ще имаме безкрайно много стойности на t, при които височината на горната част на лоста е 95 сантиметра. Да видим следващия въпрос. Питат ни какво представлява множеството от решенията на у равно на 90 минус 12 по синус от пи върху 2. Постави видеото на пауза и помисли върху това. Този въпрос е наистина много интересен. Можем да сметнем колко е синус от пи върху 2. Синус от пи върху две радиана или синус от 90 градуса – равно е на едно. Това е максималната стойност, която синусът в този израз тук може да достигне. След това изваждаме 12 по тази стойност. Така че когато тази стойност е максимална, а после извадим 12 пъти по нея, това ни дава по същество минималната стойност на целия израз. Получаваме минималната стойност, под която не можем да слезем. Значи това е най-малката височина на горната част на лоста. И сме готови.