If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Синусова и косинусова теореми - преговор

Преговори синусовата и косинусовата теореми и ги използвай за решаването на задачи при всеки вид триъгълник.

Синусова теорема

asin(α)=bsin(β)=csin(γ)

Косинусова теорема

c2=a2+b22abcos(γ)
Искаш ли да научиш повече за синусовата теорема? Виж това видео.
Искаш ли да научиш повече за косинусовата теорема? Виж това видео.

Упражнения 1: Задачи за решаване на произволен триъгълник със синусовата теорема

Тази теорема е полезна за намирането на неизвестен ъгъл, когато са известни един от ъглите и две от страните, или за намирането на неизвестна страна, когато имаме два известни ъгъла и една страна.

Пример 1: Намиране на неизвестна страна

Намери страната AC в следния триъгълник:
Съгласно синусовата теорема, ABsin(C)=ACsin(B). Сега можем да въведем стойностите и да решим задачата:
ABsin(C)=ACsin(B)5sin(33)=ACsin(67)5sin(67)sin(33)=AC8,45AC

Пример 2: Намиране на неизвестен ъгъл

Намери mA в следния триъгълник:
Съгласно синусовата теорема, BCsin(A)=ABsin(C). Сега можем да въведем стойностите и да решим задачата:
BCsin(A)=ABsin(C)11sin(A)=5sin(25)11sin(25)=5sin(A)11sin(25)5=sin(A)
Изчисляване с помощта на калкулатор и закръгляне:
mA=sin1(11sin(25)5)68,4
Запомни, че, ако неизвестният ъгъл е тъп, трябва да вземем 180 и да извадим каквото сме получили с калкулатора.
Задача 1.1
BC=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Закръгли до най-близката десета.

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Упражнения 2: Задачи за решаване на произволен триъгълник с косинусовата теорема

Тази теорема е полезна най-вече за намирането на мярка на ъгъл при известни дължини на всичките страни. Тя е полезна също така за намиране на неизвестната страна, когато другите страни и мярката на един от ъглите са известни.

Пример 1: Намиране на ъгъл

Намери mB в следния триъгълник:
Съгласно косинусовата теорема:
(AC)2=(AB)2+(BC)22(AB)(BC)cos(B)
Сега можем да въведем стойностите и да решим задачата:
(5)2=(10)2+(6)22(10)(6)cos(B)25=100+36120cos(B)120cos(B)=111cos(B)=111120
Изчисляване с помощта на калкулатор и закръгляне:
mB=cos1(111120)22,33

Пример 2: Намиране на неизвестна страна

Намери страната AB в следния триъгълник:
Съгласно косинусовата теорема:
(AB)2=(AC)2+(BC)22(AC)(BC)cos(C)
Сега можем да въведем стойностите и да решим задачата:
(AB)2=(5)2+(16)22(5)(16)cos(61)(AB)2=25+256160cos(61)AB=281160cos(61)AB14,3
Задача 2.1
mA=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Закръгли до най-близкия градус.

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж това упражнение.

Упражнения 3: Текстови задачи за решаване на произволен триъгълник

Задача 3.1
"Остава само един." Райън подава сигнал до брат си от своето скривалище.
Мат кима в знак на съгласие, защото е забелязал последния зъл робот.
"34 градуса." Мат подава обратно сигнал и информира Райън за ъгъла, който е забелязал между Райън и робота.
Райън записва тази стойност на своя чертеж (показан по-долу) и пресмята. Като калибрира лазерното си оръдие спрямо правилното разстояние, той се изправя, прицелва се и стреля.
На какво разстояние е калибрирал Райън лазерното си оръдие?
Не закръглявай при изчисленията си. Закръгли крайния си отговор до най-близкия метър.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
 м

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.