If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Въведение в математическия анализ > Раздел 2

Урок 10: Използване на тригонометрични тъждества

Намиране на стойностите на тригонометрични функции чрез формулите за функциите от сбор на два ъгъла

Задача

Намери точната стойност на sin(19π12), като използваш формулите за функцията косинус от сбора или разликата на два ъгъла.
Избери един отговор: