If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с вектори

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Майкъл излязъл от вкъщи да свърши разни дребни неща.
  • Първата му спирка била на 6, start text, space, к, м, end text на изток и 3, start text, space, к, м, end text на юг от къщата му.
  • Втората му спирка била на 2, start text, space, к, м, end text на запад и на 1, start text, space, к, м, end text на юг от първата спирка.
  • Третата му спирка била на 7, start text, space, к, м, end text на запад и на 5, start text, space, к, м, end text на север от втората спирка.
Каква е посоката на Майкъл спрямо точката, от която тръгнал, когато пристига в третата си спирка?
Закръгли отговора си до цяло число. Междинните резултати можеш да закръглиш до втория знак.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degree завъртане спрямо посоката изток
Заседна ли?
Заседна ли?