If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с вектори

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Майкъл излязъл от вкъщи да свърши разни дребни неща.
  • Първата му спирка била на 6 км на изток и 3 км на юг от къщата му.
  • Втората му спирка била на 2 км на запад и на 1 км на юг от първата спирка.
  • Третата му спирка била на 7 км на запад и на 5 км на север от втората спирка.
Каква е посоката на Майкъл спрямо точката, от която тръгнал, когато пристига в третата си спирка?
Закръгли отговора си до цяло число. Междинните резултати можеш да закръглиш до втория знак.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
° завъртане спрямо посоката изток