Разпределения на данни

Зареждане

Упражнения

Средно аритметично, медиана и модаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане
Намиране на липсваща стойност при дадена средна стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане
Последствия от преместване, добавяне и премахване на данниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане
Зареждане
Зареждане
Зареждане
Зареждане

За този урок

Данните стават по-разбираеми, когато ги представим графично и ги обобщим с числа.