Основно съдържание
Упражнения
ВероятностОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Експериментална вероятностОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Предвиждания с вероятностиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на вероятностиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Вероятностни моделиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Малко неща са сигурни в живота. Вероятността ни дава представа колко вероятни или малко вероятни са различни резултати.