Упражнения

ВероятностОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане
Експериментална вероятностОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане
Предвиждания с вероятностиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане
Сравняване на вероятностиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане
Вероятностни моделиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Зареждане
Зареждане
Зареждане
Зареждане
Зареждане

За този урок

Малко неща са сигурни в живота. Вероятността ни дава представа колко вероятни или малко вероятни са различни резултати.