Основно съдържание
Упражнения
ВероятностОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Експериментална вероятностОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Предвиждания с вероятностиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на вероятностиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Вероятностни моделиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1300 точки за майсторство!

За този урок

Малко неща са сигурни в живота. Вероятността ни дава представа колко вероятни или малко вероятни са различни резултати.