Точкови диаграми

Упражнения

Построяване на точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създаване на подходящи точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Положителни и отрицателни линейни зависимости от точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Описване на тенденции в точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Какво представлява корелационният коефициентОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Определяне на око на линията на най-добро приближениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на наклона на правата на най-добро приближениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тълкуване на наклон и пресечна точка с оста у при линейни моделиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Точковите диаграми ни показват зависимостите и моделите при дадени данни, като използваме тези модели, за да правим прогнози.