Планиране на проучване

Упражнения

Правилни твърденияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на изводи от случайни извадкиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Получаването на надеждни данни е от жизненоважно значение, ако искаме да направим правилните заключения. Процесът на събиране на данни чрез изследвания включва правене на извадки, наблюдения, анкети и експерименти.