If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Основни нормални изчисления

Много измервания се отнасят за специално разпределение, наречено нормално разпределение. При едно нормално разпределение,
 • 68% от данните попадат в рамките на 1 стандартно отклонение от средно аритметичната стойност
 • 95% от данните попадат в рамките на 2 стандартни отклонения от средно аритметичната стойност
 • 99,7% от данните попадат в рамките на 3 стандартни отклонения от средно аритметичната стойност
Задача 1
На една голяма извадка от жени било измерено систоличното кръвното налягане. Средното кръвно налягане било 125 милиметра живачен стълб, а стандартното отклонение било 10 милиметра живачен стълб.
Кое нормално разпределение от изброените по-долу най-добре обобщава данните?
Избери един отговор:

Задача 2
Какъв процент от жените са имали кръвно налягане между 105 и 135 милиметра живачен стълб?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%

Задача 3
Извадката съдържала общо 400 жени, които са участвали.
Приблизително колко жени от извадката са имали кръвно налягане по-високо от 145 милиметра живачен стълб?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
жени

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.