If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задачи с нормално разпределение: Емпирично правило

Използване на емпиричното правило (или правилото 68-95-99,7) за изчисляване на вероятности за нормални разпределения. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека решим още една задача от раздела за нормално разпределение от учебника по статистика AP на ck12.org. Използвам техните материали, защото това е свободен източник и е доста добър учебник. Мисля, че тези задачи са добро упражнение за нас. Да видим задача 3. Можеш да посетиш сайта им, и мисля, че можеш да си изтеглиш учебника. Да допуснем, че теглото на 1-годишните момичета в Съединените щати е нормално разпределено и има медиана около 9,5 грама... Това трябва да са килограми! Имам 10-месечен син, който тежи около 20 фунта, което са около 9 килограма, а не 9,5 грама. 9,5 грама са нищо. Все едно говорим за мишка. Това трябва да са килограми. Както и да е, около 9,5 килограма, със стандартно отклонение от около 1,1 грама. Значи медианата е равна на 9,5 килограма, предполагам, и стандартното отклонение е равно на 1,1 грама. Без да използваш калкулатор – това е интересна подсказка – намери процента на 1-годишните момичета в Съединените щати, които отговарят на следните условия... Когато ни казват, че трябва да намерим приблизителен отговор без калкулатор, това е голяма подсказка, че трябва да използваме емпиричното правило. Емпиричното правило се нарича също правилото 68-95-99,7. И ако запомниш, че това е името на правилото, вече си запомнил/а и самото правило. То ни казва, че ако имаме нормално разпределение – тук ще преговоря малко, преди да започнем да решаваме. Ако имаме нормално разпределение – ще начертая нормално разпределение. То изглежда така. Това ми е нормалното разпределение. Не го направих идеално, но разбираш за какво говоря. Трябва да е симетрично. Това тук ни е медианата. Това е медианата. Сега отиваме с едно стандартно отклонение над и с едно стандартно отклонение под медианата, значи това ни е медианата плюс едно стандартно отклонение. Това ни е медианата минус едно стандартно отклонение. Вероятността да намерим отговор, ако работим с идеално нормално разпределение, който е между едно стандартно отклонение под медианата и едно стандартно отклонение над медианата – това е ето тази площ – ще е 68%. Имаме 68% шанс да открием нещо в рамките на едно стандартно отклонение от медианата. Едно стандартно отклонение под или над медианата, или където и да е между тези две точки. Сега, ако говорим за две стандартни отклонения от медианата... Тоест, ако се преместим с още едно стандартно отклонение в едната или другата посока... ако си зададем въпроса каква е вероятността да намерим нещо в този интервал, можем да познаем, че става въпрос за 95%. И това включва и площта по средата. Тези 68% са част от 95-те %. Мисля, че разбираш какво става. Ако отидем три стандартни отклонения под медианата и над медианата, емпиричното правило или правилото 68-95-99,7 ни казва, че има вероятност 99,7% да намерим резултат в нормално разпределение, който е в рамките на три стандартни отклонения от медианата. Над три стандартни отклонения под медианата и под три стандартни отклонения над медианата. Това ни казва емпиричното правило. Да видим дали можем да приложим това към задачата ни. Дали са ни медианата и стандартното отклонение. Нека начертая това. Ще начертая оста първо, възможно най-добре. Това ми е оста. Чертая камбановидната крива. Това е възможно най-хубавата крива, която може да се направи на ръка. И медианата тук е 9, това трябва да е симетрично. Тази височина трябва да е същата като тази. Мисля, че разбираш – аз не съм компютър. Медианата е 9,5. Няма да записвам мерните единици. Всичко е в килограми. Едно стандартно отклонение над медианата ще добави 1,1 към това, защото ни казват, че стандартното отклонение е 1,1. Това ще бъде 10,6. Нека направя една пунктирана линия. Ако отидем с 1 стандартно отклонение под медианата, ще извадим 1,1 от 9,5 и това ще стане 8,4. Ако отидем с две стандартни отклонения над медианата, ще добавим още едно стандартно отклонение тук. Нали? Преместихме се с 1, 2 стандартни отклонения. Тогава ще достигнем 11,7. И ако се преместим с 3 стандартни отклонения, пак ще добавим 1,1. И ще сме на 12,8. Ще го направя от другата страна, едно стандартно отклонение под медианата е 8,4. Две стандартни отклонения под медианата – вадим 1,1 пак и получаваме 7,3. И после – три стандартни отклонения под медианата – ще запишем тук 6,2 килограма. Това ни е подготовката за задачата. Търсим каква е вероятността да намерим 1-годишно момиче в Съединените щати, което тежи по-малко от 8,4 килограма. Или, по-добре да кажа, чиято маса ще е по-малка от 8,4 килограма. Ако погледнем тук, вероятността да намерим 1-годишно момиченце с маса по-малко от 8,4 килограма е ето тази площ тук. Казах маса, защото килограмите всъщност са единица за измерване на маса. Повечето хора я използват и за тегло. Така, ето тази площ. Как можем да намерим тази площ под това нормално разпределение, като използваме емпиричното правило? Ние знаем колко е тази площ. Знаем, че площта между минус едно стандартно отклонение и плюс едно стандартно отклонение е 68%. И ако това е 68%, това означава, че частите, които не са в средната площ, са по 32%. Защото площта под цялото нормално разпределение е 100% – или 1, зависи как го разглеждаш. Сборът от всички вероятности винаги е 1. Не може да имаме повече от 100% тук. Ако съберем тази и тази част, ще получим остатъка. Така 100 минус 68 прави 32. 32%. 32% – това се получава, като съберем лявата и дясната част тук. И това е идеално нормално разпределение. Казаха ни, че имаме нормално разпределение. Значи симетрията е идеална. Ако сборът на тази част и на тази част е 32 и те са симетрични, тоест имат еднаква площ, тогава тази част тук – ще я направя в розово... повече прилича на лилаво – ще е 16%. И ето тази част ще е 16%. Значи вероятността да получим резултат, по-голям от едно стандартно отклонение над медианата – ето тази, дясна част, ще бъде 16%. Или, вероятността да получим резултат, който е с по-малко от едно стандартно отклонение под медианата, ето тук, е 16%. Търсим вероятността да имаме 1-годишно момиче, което тежи по-малко от 8,4 килограма. По-малко от 8,4 килограма – това е площта ето тук. И това са 16%. Имаме 16% за подточка а). Да решим и част b: между 7,3 и 11,7 килограма. Така, между 7,3 – това е ето тук. Това са две стандартни отклонения под медианата. И 11,7 – едно, две стандартни отклонения над медианата. Значи всъщност ни питат каква е вероятността да получим резултат, който е до две стандартни отклонения от медианата, нали? Това ни е медианата. Това са две стандартни отклонения под нея. А това са две стандартни отклонения над нея. Това е доста ясно. Емпиричното правило ни казва, че между две стандартни отклонения имаме шанс 95% да получим резултат, който е в рамките на две стандартни отклонения. Значи емпиричното правило само по себе си ни дава този отговор. И накрая, да решим подточка с: Каква е вероятността да имаме 1-годишно момиче, което тежи повече от 12,8 килограма? 12,8 килограма са три стандартни отклонения над медианата. Значи търсим вероятността да имаме резултат, който е повече от три отклонения над медианата. Това е ето тази отдалечена площ, която направих в оранжево. Може би трябва да я направя в друг цвят, за повече контраст. Става въпрос за тази мъничка площ тук. Каква е тази вероятност? Нека се върнем към емпиричното ни правило. Знаем вероятността – знаем тази площ. Това е площта между минус три стандартни отклонения и плюс три стандартни отклонения. Това ни е последната задача, така че мога да оцветя всичко – знаем, че площта между минус 3 и плюс 3 е 99,7%. Знаем, че почти всички резултати попадат в тази площ, макар и не всички. Значи какво ни е останало за двете опашки? Запомни, че имаме две опашки. Това е едната от тях. После имаме резултатите, които са на по-малко от три стандартни отклонения под медианата. Ето тази опашка. Това означава, че по-малко от 3 стандартни отклонения под медианата и повече от 3 стандартни отклонения над медианата, взети заедно, дават остатъка. А за остатъка имаме само 0,3%. Тези две неща са симетрични. Значи са еднакви. Значи това трябва да е половината на това или 0,15%, и това тyк също е 0,15%. Значи вероятността да имаме 1-годишно момиче в Съединените щати, което тежи повече от 12,8 килограма, при идеално нормално разпределение, е площта под тази крива, площта, която е на повече от три стандартни отклонения под медианата. И това са 0,15%. Надявам се тази задача да ти е била полезна.