If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на персентили (процентили)

Научи се да изчисляваш персентилите за дадена точка информация.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Точковата схема показва броя часове шофиране на ден за 14 шофьори на училищни автобуси. Всяка точка представлява един шофьор. Например, един шофьор кара един час на ден. Двама шофьори карат по два часа на ден. Един шофьор кара три часа на ден. Изглежда има петима шофьори, които карат по седем часа на ден. "Кое от следните е най-доброто приближение на процентилния ранг за шофьора с шест часа шофиране на ден?" После ни дават няколко избора. "Кое от следните е най-доброто приближение до процентилния ранг за шофьора с шест часа шофиране на ден?" Постави видеото на пауза и виж дали можеш да изчислиш кой от тези процентили е най-близката стойност до процентилния ранг на шофьора с шест часа шофиране на ден, като гледаш тази информация тук. Добре, сега нека решим това заедно. Когато мислиш за процентили, трябва да мислиш за... нека запиша това. Когато говорим за процентили, казваме, че процентилите от данните, които... всъщност, има два начина, по които можем да пресметнем това. Първият е процентилът от данните, които са под стойността във въпроса. Другата възможност е процентилът от данните, които са точно на или под стойността, която ни интересува. Ако погледнем това ето тук, нека открием колко точки информация, какъв процент от точките информация са под шест часа на ден. Нека видим, ще ги преброя. Една, две, три, четири, пет, шест, седем. Седем от 14-те са под шест часа. Можем да кажем, ако използваме първата техника, че имаме седем от 14-те, които са под шест часа на ден, така че това ще ни даде стойност от 50%, така че шест часа е в 50-тия процентил. Ако искаме да кажем какъв процентил включва това число или под него, тогава ще броим и това, така че ще кажем осем, или осем от 14. Осем от 14, което е същото нещо като четири от седем, а ако искахме са запишем това като десетична дроб, седем се съдържа в 4,000... просто трябва да пресметнем. Седем влиза в 40 пет пъти. 35, изваждаме, получаваме 5, сваляме една нула, съдържа се пет пъти. Изглежда, че 0,5 ще се повтаря. Тоест, 55,555% И двете от тези ще са разумен отговор за процентилния ранг за шофьора с шест часа шофиране на ден. Зависи от това дали искаш да включиш шестте часа, или не. Можеш да кажеш или в 50-тия процентил или около 55-тия, или, всъщност, 56-тия процентил, ако искаш да закръглиш до най-близкия процентил. Ако погледнеш отговорите тук, за наше щастие има само един избор, който е равен, това е разумно близо и до двете от тях, като това е 55-тият процентил и изглежда, че хората, които са написали този въпрос, са избрали пресмятането на процентила, при което са включили точката информация от въпроса. Тоест, какъв процент от всички данни показват шофиране за шест часа или по-малко?