If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средно аритметично (математическо очакване) за дискретна случайна величина

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Една строителна компания обмисля да изготви тръжни оферти за два договора. На компанията ще ѝ струва 10, space, 000 долара, за да подготви и изпрати офертите, и ако спечели, всеки договор ще донесе 50, space, 000 приходи на компанията. Компанията изчислява, че има 10, percent шанс да спечели всяко дадено наддаване.
Това е вероятностното разпределение на Х, equals на броя наддавания, които компанията ще спечели, и М, equals на количеството пари, които компанията ще получи от наддаванията.
X, equals, \#, start text, space, с, п, е, ч, е, л, е, н, и, space, н, а, д, д, а, в, а, н, и, я, end text012
M, equals, start text, п, р, и, х, о, д, и, end text-10, space, 000 долара40, space, 000 долара90, space, 000 долара
Вероятност0, comma, 810, comma, 180, comma, 01
Изчисли средната стойност на М.
mu, start subscript, M, end subscript, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
долара
Заседна ли?
Заседна ли?