If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Таблици с две променливи (кростаблици), диаграми на Вен и вероятност

Задача

В един ресторант записвали какъв вид храна си купували клиентите през последната седмица. Това са резултатите:
Дали в тази извадка събитията "бургер" и "пържени картофи" са взаимно изключващи се?
Избери един отговор:
Намери вероятността един случайно избран човек от тази извадка да е купил бургер ИЛИ да е купил пържени картофи
P(бургер ИЛИ пържени картофи)=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi