If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Таблици с две променливи (кростаблици), диаграми на Вен и вероятност

Задача

В един ресторант записвали какъв вид храна си купували клиентите през последната седмица. Това са резултатите:
Дали в тази извадка събитията "бургер" и "пържени картофи" са взаимно изключващи се?
Избери един отговор:
Намери вероятността един случайно избран човек от тази извадка да е купил бургер ИЛИ да е купил пържени картофи
P, left parenthesis, start text, б, у, р, г, е, р, space, И, Л, И, space, п, ъ, р, ж, е, н, и, space, к, а, р, т, о, ф, и, end text, right parenthesis, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?