If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Условна вероятност с помощта на таблици с две променливи (кростаблици)

Изследователи анкетирали 100 ученици относно това каква свръхестествена способност биха искали да имат. Следната кростаблица показва данните от извадката на учениците, които са участвали в анкетата:
Свръхестествена способностМъжеЖениОБЩО
Летене261238
Невидимост123244
Други10818
ОБЩО4852100
Един ученик ще бъде избран произволно.
Задача 1
Намери каква е вероятността този ученик да избере летенето като своя свръхестествена способност.
P(летене)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 2
Намери каква е вероятността ученикът да е от мъжки пол.
P(мъж)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 3
Намери вероятността ученикът да е от мъжки пол, ако е дадено, че ученикът е избрал летенето като своя свръхестествена способност.
P(мъж | летене)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 4
Намери вероятността ученикът да избере летенето, ако е дадено, че той е от мъжки пол.
P(летене | мъж)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 5
Вярно или грешно е това твърдение относно условната вероятност?
"Като цяло P(| B)=P(| A). Можеш да смениш реда и вероятността да е еднаква по двата начина."
Избери един отговор:

Задача 6
Нека Н представлява събитие, при което ученикът е избрал невидимостта като своя свръхестествена способност, а Ж представлява събитието, при което ученикът е бил от женски пол.
Тълкуване на значението на P(Н | Ж)0,62.
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.