If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на вероятност с общото правило за умножение

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Розалин е учителка и прави преговор-игра с нейния кръжок. Играта включва записването на имената на всички ученици на еднакви листчета хартия и след това изтегляне на случаен ученик. Ето какви ученици има в неговия кръжок:
Клас101112
Брой ученици7185
Да си представим, че Розалин иска да изтегли имената на 2 различни ученици, така че тя тегли 2 имена без заместване между тегленията.
Каква е вероятността и двамата изтеглени ученици да са в 11 клас?
Закръгли отговора си до втория знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
Заседна ли?
Заседна ли?