If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на наклона на правата на най-добро приближение

Задача

Тестът по математика на Лиз включва въпрос към всеки ученик колко време е учил за теста. Точковата диаграма по-долу показва връзката между това колко часа са учили учениците и каква е оценката им на теста.
Кое от следните е най-добрата приблизителна оценка за средната промяна в резултата, свързана с увеличение на времето за учене от 1 час?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?