If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пренасяне на резултати върху генералната съвкупност

Задача

Първокурсниците в един голям университет са задължени да живеят в 1 от 24 общежития в университетския кампус през първата година от следването си. След първата година те имат право да живеят извън кампуса, но много от тях предпочитат да останат в общежитията. Естела отговаря за 12 от общежитията. От нейния отдел направили проучване с голяма проста случайна извадка от първокурсници, които живеят в някое от тези 12 общежития, относно тяхната удовлетвореност от живота в кампуса.
За коя генерална съвкупност Естела може да обобщи получените резултати от проучването?
Избери един отговор: