Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Идентифициране на генерална съвкупност и извадка

Задача

Един член на градския съвет иска да знае какво смятат избирателите ѝ за планираната промяна на градските зони. Тя случайно избира 75 имена от телефонния указател на града и провежда телефонно проучване.
Идентифицирай генералната съвкупност и извадката при тези обстоятелства.
Избери един отговор: