If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:30

Пример за пренасяне на резултати върху генералната съвкупност

Видео транскрипция

"Първокурсниците в един голям университет са задължени да живеят в кампуса в едно от 24 налични общежития. След първата година студентите имат право да живеят извън кампуса, но много от тях предпочитат да останат в общежитията. Естела отговаря за 12 от тези общежития. Нейният отдел прави проучване на голяма проста случайна извадка от първокурсници, които живеят в някое от тези 12 общежития относно тяхното общо удовлетворение от живота в кампуса. За коя генерална съвкупност Естела може да обобщи резултатите от това проучване?" Постави видеото на пауза и опитай да отговориш самостоятелно. Сега да отговорим заедно. Значи Естела е направила голяма проста случайна извадка от първокурсници. Да видим. Отговор А: "Само за студентите, които участват в проучването." Не, това е проста случайна извадка, като извадката е голяма, така че това означава, че тя е представителна за всички първокурсници. Можем да обобщим изводите от проучването за повече студенти от тези, които са участвали в него. "За всички първокурсници, но само ако живеят в някое от тези 12 общежития." Мисля, че това изглежда вярно, защото не можем да обобщаваме за хора, които не живеят в тези общежития. Може би Естела се грижи за 12-те най-хубави общежития, или за 12-те най-лоши общежития, така че не можем, ако това е така, не можем да обобщаваме за други общежития, освен тези 12. Или е възможно тези 12 общежития да са най-близко до кампуса, или да са 12-те, които са най-отдалечени от кампуса. Така че можем да обобщим само за хората, които живеят в тези общежития. "За всички студенти (първи или друг курс), но само които живеят в някое от тези 12 общежития." Проблемът тук е, че второкурсниците или третокурсниците може да имат различна гледна точка, дори да живеят в същите общежития, а голямата случайна извадка съдържа само първокурсници. Не е направена голяма случайна извадка от всички студенти, които живеят в тези 12 общежития, така че изключвам този отговор. "За всички първокурсници в целия университет, но не и за по-горни курсове." Това не е логично, защото това включва първокурсници, които не живеят в тези общежития. Както вече споменах, общежитията, за които се грижи Естела, може да се различават от другите общежития, където живеят останалата част от първокурсниците в университета.