If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Типове проучвания

Проучванията могат да се разделят на експериментални и с наблюдение, а самите проучвания с наблюдение се подразделят на ретроспективни, проспективни и извадкови. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще разгледаме различните видове проучвания, които може да ти се наложи да анализираш статистически или видовете статистически проучвания. На първо място си заслужава да откроим различията между експеримент и проучване с наблюдение. Препоръчвам ти да поставиш видеото на пауза и да помислиш каква е разликата между тях, поне наум да помислиш каква е разликата между експериментално проучване и проучване с наблюдение. Може би вече знаеш какво представляват експериментите. Често първо възниква хипотеза, че ако се направи нещо в една група, то може да се появи някакъв вид статистически значим резултат в тази група в сравнение с група, върху която не е приложено същото въздействие. И може да се окаже, че това предположение е вярно. Ето това се има предвид, когато се говори за експеримент. При експеримента ние активно разделяме групи хора или неща в контролна група и група, върху която се въздейства. В групата на въздействие поставяме хора, като обикновено се избира на случаен принцип кои са хората, които ще попаднат в групата на въздействие. Може да става въпрос за ново лекарство. Вероятно участниците от групата на въздействие получават лекарството, а в контролната група – като се разпределя на случаен принцип кои хора са в контролната група, а кои в групата на въздействие, в контролната група получават плацебо, т.е. хапче, което външно изглежда точно като лекарството, но реално не съдържа лекарство. След това се изчаква известно време, за да се види дали има статистически значима разлика средно между групата на въздействие и контролната група. Ето това представлява експерименталното проучване. Това е един вид разделяне на групи и установяване дали някакъв вид стимул води до появата на различен резултат. При проучването с наблюдение не разделяме активно участниците в групи. Вместо това просто се събират данни и се търси дали може да се направят изводи въз основа на тези данни. Може би се чудиш, ако имаме данните и някаква генерална съвкупност, дали можем да изведем някакви статистики, които са характерни за тази генерална съвкупност? Може просто да разглеждаме средните стойности или може да установим някакви зависимости между променливите. Но дори когато става въпрос за проучване с наблюдение, при тях също има различни видове в зависимост от това какъв вид данни се разглеждат – дали данните са за минал период, или са за бъдещ период, или данни, които се събират в настоящия момент въз основа на това какво мислят или казват хората в момента. Така че, когато разглеждаме проучване с наблюдение, което работи с данни от минал период, както бихме могли да направим с данните за Кан Академия, например може да разглеждаме потреблението в Кан Академия в течение на времето. Ние имаме такава информация в нашите сървъри, и можем да правим различни анализи. Можем да анализираме данните и да кажем, че средно учениците прекарват два часа на месец на сайта на Кан Академия през 2019 година. Това са данни от минал период. Този тип проучване с наблюдение се нарича ретроспективно проучване. От думичките "ретро" – за минал период, и "spective" – гледам. Значи ретроспективно проучване с наблюдение включва данни за минал период, от които да се направят някакви изводи. Вероятно се досещаш какъв е обратният случай. Ами ако искаме да наблюдаваме нещо в бъдещ период от време? Тогава можем да вземем извадка от хора, която е представителна за генералната съвкупност, и да проследим техните данни. Можем да разглеждаме това като бъдещи данни. Например избираме групата, правим извадката предварително, а след това проследяваме данните за тях в течение на времето. Ще използвам тези стрелки, за да покажа, че проследяваме техните данни и после ще видим какво ще се случи. Например може да изберем на случаен принцип случайна извадка от сто жени и да наблюдаваме през следващата година по колко яйца на ден консумират средно. Това, което правим, е да изберем участничките, а след това събираме данните от всяка една от тях всеки ден. След като съберем данните – всъщност можем да ги анализираме и по време на събиране на данните – в края на проучването можем да видим какви са средните стойности. Можем да следим средната стойност и паралелно със събирането на данните. Вероятно се досещаш как се нарича такова проучване. Вместо ретроспективно, сега гледаме напред във времето. Това е проспективно проучване, което събира данни в бъдещ период. И накрая, но не по значение, вероятно вече си мислиш – как се нарича проучване, което се провежда в момента? Ако излезем и анкетираме група хора, като ги попитаме колко яйца са изяли днес или за кого ще гласуват на изборите – Как се нарича такова проучване? Изкушаващо е да използваме някаква представка за време и след това "-спективно". Изглежда логично, но се оказва ,че статистиците го наричат извадково проучване. При него в настоящия момент се прави случайна извадка от лица от генералната съвкупност, от които се интересуваме. Анкетираме ги в настоящия момент и им задаваме едни и същи въпроси, или наблюдаваме едни и същи данни в настоящия момент. Ще спра дотук. Целта на това видео е да ти представя някои понятия, един вид именик на видовете проучвания, които обикновено ще срещаш, което е особено полезно да се знае, когато навлизаш в света на статистиката.