Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Разработен пример за идентифициране на проучване с наблюдение

Разработен пример за идентифициране на проучване с наблюдение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме описан един вид статистическо проучване. Окуражавам те да спреш видеото, да го прочетеш и да видиш дали можеш да разбереш дали това е проучване с извадка, дали е проучване с наблюдение, дали е експеримент. После си помисли и какъв вид заключения можеш да направиш, въз основа на информацията в това проучване. Британски изследователи били заинтересувани от връзката между подхода на фермерите към кравите им и даденото от кравите мляко. Подготвили въпросник относно възприятието на фермерите за менталния капацитет на кравите, как се отнасят към кравите и колко мляко дават кравите. Проучването било попълнено от всички ферми във Великобритания. След като анализирали резултатите си, те открили, че във ферми, в които кравите били наричани на име, млякото било средно с 258 литра по-високо, отколкото във ферми, където кравите не били наричани на име. Нека сега работим заедно върху това. Добре, нека сега опитаме заедно. "Британски изследователи били заинтересувани от връзката между подхода на фермерите към кравите им и даденото от кравите мляко. Подготвили въпросник относно възприятието на фермерите за менталния капацитет на кравите, как се отнасят към кравите и колко мляко дават кравите. Проучването било попълнено от всички ферми във Великобритания. След като анализирали резултатите си, те открили, че във ферми, в които кравите били наричани на име, млякото било средно с 258 литра по-високо, отколкото във ферми, където кравите не били наричани на име." Те правят връзка между две променливи. Едната била дали кравите били наричане на име, дали на кравите им било дадено име. Дали на кравите е било дадено име и това е качествена променлива, понеже за всеки даден фермер това ще е "да" или "не". Така че те опитват да създадат връзка между това дали на кравите били дадени имена и продукцията на мляко. Това е количествена променлива, понеже я измерваш в брой литри. Добив на мляко. Дали имаме връзка. И те успели да намерят някаква връзка. Казват, че когато кравите били наричани на име, добивът на мляко бил средно с 258 литра по-висок, отколкото във ферми, в които кравите не били наричани на име. Първо: "Какъв вид статистическо проучване е това?" Проучване с извадка ли е това? Дали е проучване с наблюдение или експеримент? Проучване с извадка... експеримент... проучване с извадка, при което ще опитваш да изчислиш параметър за по-широка генерална съвкупност. Тук те не се опитват да изчислят параметъра, опитват се да видят връзката между двете променливи и това ни води до проучване с наблюдение, понеже именно това е целта на проучването с наблюдение. Можем ли да направим връзка, можем ли да намерим положителна или отрицателна корелация между променливите, въз основа на наблюденията? Проучили сме една генерална съвкупност тук – фермерите във Великобритания – и можем да направим някакъв вид връзка между тези променливи. Така че това очевидно е проучване с наблюдение. Това не е експеримент. Ако това беше експеримент, щяхме да вземем фермерите и случайно да ги разпределим в една или две групи. На едната група щяхме да кажем да не наричат кравите си на име, а на другата група щяхме да кажем да наричат кравите си на име. После щяхме да изчакаме някакъв период от време и щяхме да видим средната продукция на мляко при групата без наричане на име и групата с наричане на име и после щяхме да видим, чакаме някакъв период от време – шест месеца, година – и после ще видим средната продукция на мляко след не наричане на име или наричане на кравите на име за шест месеца. Това не се е случило тук. Тук просто проучихме всички, попитахме ги този въпрос, успяхме да намерим тази връзка между това дали кравите били наричани на име и реалната продукция на мляко. Очевидно, не е експеримент, а проучване с наблюдение. Следващото нещо е: "Какво можем да заключим тук?" Казват ни, че когато кравите били наричани на име, изглежда имало средно 258 литра по-голяма продукция. Заключението, което можем да направим тук, е че за фермерите във Великобритания има положителна корелация между това дали кравите били наричани на име и добива на мляко. Можем със сигурност да кажем това. Нека го запиша. За Великобритания, за фермерите във Великобритания имаме положителна корелация. Положителна корелация между наричането на кравите на имена и добива на мляко. Добива на мляко. Това можем да кажем тук. Някои хора може да искат да направят причинно-следствена връзка. Ще виждаме това винаги, когато видим тези наблюдателни проучвания и хората ще се опитват да намекнат, че може би има причинно-следствена връзка, може би даването на имена повишава добива на мляко. Или, може би, обратно, кравите произвеждат повече мляко, фермерите ги харесват повече и искат да им дадат имена, понеже произвеждат повече мляко. Много е изкушаващо да се каже, че може би има причинно-следствена връзка, че даването на имена води до добив на повече мляко или, може би, добивът на повече мляко води до даване на имена. Фермерите наистина харесват тази крава, така че започват да я наричат на име, каквото и да е то. Но не можеш да направиш тази причинно-следствена връзка, въз основа на това проучване с наблюдение. Може би можеш да го направиш с добре проведен експеримент, но не и с проучване с наблюдение. Това е, понеже може да има някаква смущаваща променлива, която води и до двете от тях. Например тази смущаваща променлива може да е просто добър фермер. Добър фермер. Можем да дефинираме "добър" по много начини – като мил. И един добър фермер е по-вероятно да даде име на кравата, и един добър фермер е по-вероятно да получи по-висок добив. Причината това да е смущаваща променлива, ако можеше да контролираш това, ако можеше да контролираш добрите фермери и да видиш дали даването на име прави някаква разлика... Може да не прави разлика. Ако фермерът гали кравите и се отнася хуманно към тях, и прави други неща, може да няма значение дали фермерът ще им даде име, или не. Подобно, ако вземеш някои не толкова добри фермери, които удрят кравите си и ги държат в нехуманни условия, може да няма значение дали дават имена на кравите, или не. Затова е много важно, че от наблюдателните проучвания, ако са добре проведени, може да можеш да кажеш, че има корелация, но няма да можеш да намериш причинно-следствена връзка или да направиш причинно-следствено заключение.