If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на заключенията от проучване с наблюдение и експериментално проучване

Задача

Председателят на един училищен окръг е любопитен дали съществува връзка между оценките на учениците и тяхното участие в извънкласни занимания. Била направена случайна извадка от 500 ученици и било установено, че учениците, които участват в повече извънкласни занимания, е много по-вероятно да имат високи оценки в сравнение с учениците с по-малко или никакви извънкласни занимания.
Какъв извод може да се направи от това проучване?
Избери един отговор: