If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разсъждения върху метода на съставяне на извадка

Задача

Горските рейнджъри в един национален парк искат да вземат извадка от дървета, за да изчислят каква част от дърветата в парка са инфектирани с определена болест. Генералната съвкупност от въпросните дървета е разделена от поточе. Източно от потока повечето дървета са дъбове. Западно от потока повечето дървета са кедри, които е по-вероятно да бъдат инфектирани.
Рейнджърите обмислят да вземат стратифицирана случайна извадка, като използват всяка страна на потока като една група. Те ще вземат извадка от дървета от всяка страна пропорционално, въз основа на общия брой дървета от всяка страна.
Защо може рейнджърите да изберат стратификация, вместо проста случайна извадка, за да изчислят частта инфектирани дървета?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?