If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Таблица на относителните честоти с две променливи

Разработен видео пример, в който сме помолени да намерим таблица с две променливи за колона с относителни честоти.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Кростаблицата по-долу показва данни за типа на караните автомобили. Това е типът на караните автомобили и дали са имали злополука през изминалата година за клиентите на "Автомобилно застраховане за всички американци". Допълни в следната кростаблица с колонки относителната честота. Ето за какво става въпрос тук - относителните честоти на една кростаблица с колонки. Ако е необходимо, закръгли отговорите си до най-близката стотна. Да видим какво се казва в задачата. Казано ни е... От злополуките през изминалата година 28 са били от хора, които са шофирали джип, а 35 са карали спортна кола. От тези без злополуки през изминалата година 97 са били джипове и 104 са били спортни коли. Друг начин за представяне е, че от джиповете, които са били карани, и от общо - да видим, имаме 28 плюс 97, което ще бъде 125, значи от тези 125, при 28 е имало злополука през изминалата година, а при 97 не е имало злополука през изминалата година. Също така може да кажеш, че от 139 спортни коли, при 35 е имало злополука през изминалата година, а при 104 не е злополука през изминалата година. Това, което се иска от нас, е да нанесем тези относителни честоти тук. Бихме могли да използваме следния подход... Единицата тук представлява всички джипове. Можем да кажем, че тя представлява всички налични джипове, или поне тези, които тази таблица описва. Това е 28 плюс 97. Във всяко от тези полета искаме да нанесем относителните честоти. Това тук ще бъде 28 делено на общото. Ето тук имаме 28, но искаме този брой да бъде като част от общото. Частта от общия брой ще бъде 28 върху 97 плюс 28. Което разбира се ще бъде 125. Всъщност нека напиша всичките по този начин. Това тук ще бъде 97 върху 125. И разбира се, когато събереш това и това, те трябва да имат сбор 1. Това ще бъде 35 върху 139. 35 плюс 104. Така че имаме 139. А тук ще имаме 104 върху 104 плюс 35. Което е 139. Нека изчисля всяко от тях, като използвам този калкулатор. Ще превъртя малко надолу. Ако изчисля 28 делено на 125, получавам 0,224. Казано ни е да закръглим отговорите си до най-близката стотна. Така че това е 0,22. Без злополука в рамките на миналата година, 97 делено на 125 е равно на - виждаме тук, че ако закръгля до най-близката стотна, ще закръгля числото нагоре - 0,78, това е 0,78. След това 35 делено на 139 е равно на - закръглено до най-близката стотна - 0,25. И след това 104 делено на 139. 104 делено на 139 е - ако закръгля до най-близката стотна,- 0,75. Сега мога да проверя отговора си. Верен е. Но ключовият момент тук е да се уверим, че разбираме точно какво става. Можем... Да мислим, че това е 22% от джиповете, които са имали злополука през предходната година. Или може да кажеш 0,22 от тях. И може да кажеш, че 78% или 0,78 от джиповете не са претърпели никаква злополука. Така можеш да кажеш, че 25% от спортните коли са претърпели злополука през изминалата година. А 75% не са претърпели злополука през изминалата година. Това ти позволява да разсъждаваш по отношение на относителните честоти, цялото, процентите, както и да го разглеждаш. А това ти дава действителните числа.