If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Условни разпределения и зависимости

Пример: колежански оценки

Администрацията на малък частен колеж е любопитна какви студенти имат отличен успех. Длъжностните лица събрали данни от последния семестър за успеха на всички студенти и тяхното ниво на обучение – бакалаври или магистри. Данните са показани в кростаблицата (таблица с две променливи) по-долу:
БакалавриМагистриОбщо
Имат отличен успех24060300
Нямат отличен успех37604404200
Общо40005004500
Задача 1
Разпределението на данните е отбелязано по-долу.
Какъв вид разпределение е това?
БакалавриМагистриОбщо
Имат отличен успех24060300
Нямат отличен успех37604404200
Общо40005004500
Избери един отговор:

Задача 2
Какъв извод можем да направим от изготвеното разпределение?
Избери един отговор:

Задача 3
Длъжностните лица в колежа са любопитни дали в едното ниво на обучение има по-голяма вероятност студентите да имат отличен успех, отколкото в другото.
Изчисли условното разпределение на студентите с отличен успех за всяко ниво на обучение.
БакалавриМагистриОбщо
Имат отличен успех24060300
Нямат отличен успех37604404200
Общо40005004500
БакалавриМагистри
Пълен отличен
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%
Не
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%

Задача 4
Въз основа на тези условни разпределения какво можем да кажем за връзката между нивото на обучение на студентите и студентите с отличен успех?
Избери един отговор:

Задача 5
За този колеж има ли връзка между нивото на обучение на даден студент и дали той има отличен успех, или не?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.