Основно съдържание

Статистика и вероятности

Тествай доколко се справяш с уменията, заложени в курса. Предстои ти тест? Предизвикателството за курс може да ти помогне да разбереш върху какво трябва да наблегнеш при преговора.

Започни
Анализиране на една качествена променлива

Нека се научим как да създаваме и разчитаме стълбовидни диаграми, за да опишем качествени (категорийни) данни.
Започни да учиш