Основно съдържание

Статистика и вероятности

Започни
Анализиране на една качествена променлива

Нека се научим как да създаваме и разчитаме стълбовидни диаграми, за да опишем качествени (категорийни) данни.
Започни да учиш