If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 1

Урок 1: Анализиране на една качествена променлива

Разчитане на стълбовидни диаграми (задачи с 2 стъпка)

Задача

Следната диаграма показва броя на кучетата, които всеки работен ден посещават Центъра за забавление на кучета.
Стълбовидна диаграма, на която хоризонталната ос е означена с "Ден от седмицата", а вертикалната ос е означена с "Брой кучета". Вурху хоризонталната ос са нанесени от ляво надясно дните от седмицата: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък. На вертикалната ос са нанесени от долу нагоре следните стойности: 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 и 200. Стълбовете за всеки ден от седмицата имат следните височини: стълбът за понеделник достига до 80, стълбът за вторник достига до 160, стълбът за сряда достига до 80, стълбът за четвъртък достига до 140, а стълбът за петък достига до 180.
В кой ден центърът е бил посетен от същия брой кучета, колкото е общият брой посещения в понеделник и сряда?
Избери един отговор: