If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Доверителни интервали

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Условия за определяне на z-интервал за част от генералната съвкупностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на критична стойност (z*) за желан доверителен интервалОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на z-интервал за част от генералната съвкупностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Размер на извадката и допустима грешка при z-интервал за рОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Условия за t-интервал за средно аритметична стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на критичната стойност t* за желан доверителен интервалОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на t-интервал за средно аритметичноОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 800 точки за майсторство!

За този урок

Доверителните интервали ни дават множество от подходящи стойности за някоя неизвестна стойност на базата на резултатите от статистическа извадка. Темата включва доверителни интервали за средно аритметични стойности и дялове.