Основно съдържание

Доверителни интервали

Упражнения
Условия за определяне на z-интервал за част от генералната съвкупностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Намиране на критична стойност (z*) за желан доверителен интервалОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Намиране на z-интервал за част от генералната съвкупностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Размер на извадката и допустима грешка при z-интервал за рОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Упражнения
Условия за t-интервал за средно аритметична стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Намиране на критичната стойност t* за желан доверителен интервалОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Определяне на t-интервал за средно аритметичноОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 800 точки за майсторство!

За този урок

Доверителните интервали ни дават множество от подходящи стойности за някоя неизвестна стойност на базата на резултатите от статистическа извадка. Темата включва доверителни интервали за средно аритметични стойности и дялове.