Основно съдържание

Доверителни интервали

Упражнения
Условия за определяне на z-интервал за част от генералната съвкупностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на критична стойност (z*) за желан доверителен интервалОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на z-интервал за част от генералната съвкупностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Размер на извадката и допустима грешка при z-интервал за рОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Условия за t-интервал за средно аритметична стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на критичната стойност t* за желан доверителен интервалОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на t-интервал за средно аритметичноОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Доверителните интервали ни дават множество от подходящи стойности за някоя неизвестна стойност на базата на резултатите от статистическа извадка. Темата включва доверителни интервали за средно аритметични стойности и дялове.