If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 11: Доверителни интервали

800 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Доверителните интервали ни дават множество от подходящи стойности за някоя неизвестна стойност на базата на резултатите от статистическа извадка. Темата включва доверителни интервали за средно аритметични стойности и дялове.

Упражнения

Упражнения

Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 800 точки за Майсторство!