If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 11

Урок 2: Намиране на приблизителна стойност на средно аритметичното за генерална съвкупност

Условия за t-интервал за средно аритметична стойност

Задача

Нолан изучава рожденото тегло на новородените в Сомалия. Той взел ПСИ (проста случайна извадка) от 100 раждания и изчислил средната стойност на рожденото тегло в извадката като x, with, \bar, on top, equals, 3, comma, 2, start text, space, к, г, end text. Данните в извадката били леко изтеглени и имало няколко отдалечени стойности. Той обмисля да използва тези данни, за да построи доверителен интервал за средното рождено тегло в Сомалия.
Кои условия за построяване на t интервал са били изпълнени?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?