If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 11

Урок 1: Приблизително намиране на съотношенията (частите, на които се дели) в генералната съвкупност

Намиране на z-интервал за част от генералната съвкупност

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Таблица Z

Задача

Фатима иска да изчисли частта ученици в училището си, които са яли закуска всеки ден от последната седмица. Тя взима
от 80 от 1000-та ученици в училището си и намира, че 20 от тези в извадката яли закуска всеки ден последната седмица.
Въз основа на тази извадка, кое от следните е 95% доверителен интервал за частта от всички ученици в училището, които яли закуска всеки ден през последната седмица?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?