If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 11

Урок 1: Приблизително намиране на съотношенията (частите, на които се дели) в генералната съвкупност

Условия за определяне на z-интервал за част от генералната съвкупност

Задача

Един експерт по развитието иска да използва едноизвадков z интервал, за да изчисли частта жени на и над 16 години в Албания, които са грамотни. Той взима
от 50 жени от тази генерална съвкупност и намира, че 48 от тях са грамотни.
Кои условия за построяване на този доверителен интервал е изпълнила тази извадка?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?