If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 11

Урок 1: Приблизително намиране на съотношенията (частите, на които се дели) в генералната съвкупност

Намиране на критична стойност (z*) за желан доверителен интервал

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Таблица Z

Задача

Емер направила едноизвадков z интервал за една част и използвала критичната стойност z=1,476.
Какво ниво на значимост е използвала?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?