If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 11

Урок 1: Приблизително намиране на съотношенията (частите, на които се дели) в генералната съвкупност

Размер на извадката и допустима грешка при z-интервал за р

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Джона иска да използва едноизвадков z интервал, като използва 99% значимост, за да изчисли каква част от силиконовите пластинки във фабриката му са дефектни. Той иска допустимата грешка да е не повече от 3%. Едно предишно проучване предполага, че около 6% от тези пластинки са дефектни.
Ако приемем p^=0,06, какъв е най-малкият размер извадка, нужен за получаване на желаната допустима грешка?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?