Основно съдържание

Преброяване, пермутации и комбинации

За този урок

Този модул покрива методи за преброяване на броя възможни резултати, които има в различни ситуации. Ще научим за факториел, пермутации и комбинации. Също ще разгледаме как да използваме тези идеи, за да намерим вероятностите.