Основно съдържание

Разглеждане на бивариационни числови данни

Упражнения
Построяване на точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създаване на подходящи точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Положителни и отрицателни линейни зависимости от точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Описване на тенденции в точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Определяне на око на линията на най-добро приближениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на наклона на правата на най-добро приближениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Изчисляване и интерпретиране на остатъци (остатъчни стойности)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на уравнението на права по метода на най-малките квадратиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тълкуване на наклон и пресечна точка с оста у при линейни моделиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи

За този урок

Използваме точкови диаграми (диаграми на разсейването), за да проучим зависимостта между две количествени променливи и използваме регресия, за да моделираме зависимостта и да направим прогнози. Този модул разглежда линейна регресия и как да намерим силата на линейните модели.