If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Разглеждане на бивариационни числови данни

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Построяване на точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създаване на подходящи точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Положителни и отрицателни линейни зависимости от точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Описване на тенденции в точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Определяне на око на линията на най-добро приближениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на наклона на правата на най-добро приближениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Упражнения
Изчисляване и интерпретиране на остатъци (остатъчни стойности)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на уравнението на права по метода на най-малките квадратиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тълкуване на наклон и пресечна точка с оста у при линейни моделиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1300 точки за майсторство!

За този урок

Използваме точкови диаграми (диаграми на разсейването), за да проучим зависимостта между две количествени променливи и използваме регресия, за да моделираме зависимостта и да направим прогнози. Този модул разглежда линейна регресия и как да намерим силата на линейните модели.