If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 5

Урок 1: Въведение в точкови диаграми (диаграми на разсейване)

Описване на точкови диаграми (форма, посока, сила, отдалечени стойности)

Когато разглеждаме една точкова диаграма, трябва да можем да опишем зависимостта, която виждаме между променливите.
Бързо описание на зависимостта, наблюдавана на една точкова диаграма, винаги трябва да включва описанието на вид, посока и сила на зависимостта, заедно с наличието на отдалечени стойности.
Вид: Линейна или нелинейна е зависимостта?
Посока: Положителна или отрицателна е зависимостта?
Сила: Изглежда ли, че зависимостта е силна, умерена или слаба?
Големи разлики в стойностите: Изглежда ли да има точки информация, които са необичайно отдалечени от общия модел?
Също е важно да включим контекста на двете променливи в описанието на тези свойства. Ето един пример.

Пример

Нека опишем тази точкова диаграма, която показва зависимостта между възрастта на шофьорите и броя катастрофи на 100 шофьори през 2009.
Това е едно възможно описание, което включва вида, посоката, силата и наличието на отдалечени стойности – и споменава контекста на двете променливи:
"Тази точкова диаграма показва силна, отрицателна, линейна зависимост между възрастта на шофьорите и броя катастрофи. Не изглежда да има отдалечени стойности в данните."
Забележи, че описанието споменава вид (линейна), посока (отрицателна), сила (силна) и липсата на отдалечени стойности. Описанието също така включва контекста на двете променливи, за които става въпрос (възраст на шофьори и брой катастрофи).

Упражнения

Задача 1
Избери точковата диаграма, която най-добре съответства на даденото описание:
"Има силна, положителна, линейна зависимост между двете променливи."
Избери един отговор:

Задача 2
Избери точковата диаграма, която най-добре съответства на даденото описание:
"Има умерено силна, отрицателна, линейна зависимост между двете променливи с няколко потенциални отдалечени стойности."
Избери един отговор:

Задача 3
Избери точковата диаграма, която най-добре съответства на даденото описание:
"Има силна, отрицателна, нелинейна зависимост между двете променливи."
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

  • Аватар blobby green style за потребителя Sevdalina
    Как да построя диаграма в зависимост от височина човешки ръст и дължина лакътна кост?
    (1 глас)
    Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.