If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 5

Урок 1: Въведение в точкови диаграми (диаграми на разсейване)

Преговор на точкови диаграми (диаграми на разсейване) и корелация

Точковата диаграма е вид изображение на данните, което показва зависимостта между две числови променливи. Всеки член на множеството данни бива поставен като точка, чиито координати х и у са свързани със стойностите му за двете променливи.

Какво е точкова диаграма (диаграма на разсейването)?

Точковата диаграма е вид изображение на данни, което показва зависимостта между две числови променливи. Всеки член на множеството данни бива поставен като точка с координати (х;у), равни на стойностите за двете променливи.
Например ето една точкова диаграма, която показва размерите на обувките и резултатите от една викторина за учениците в един клас:
Всяка точка информация е ученик, като х координатата съответства на размера на обувките му, а у координатата ни дава резултата от викторината.
Искаш да научиш повече за построяване на точкови диаграми (диаграми на разсейването)? Гледай това видео.

Какво е корелация?

Често виждаме модели или зависимости в точкови диаграми.
Когато променливата у се увеличава, докато променливата х се увеличава, казваме, че има положителна корелация между променливите.
Положителна корелация
Когато променливата у намалява, докато променливата х се увеличава, казваме, че има отрицателна корелация между променливите.
Отрицателна корелация
Когато няма ясна зависимост между двете променливи, казваме, че между двете променливи няма корелация.
Няма корелация
Искаш да научиш повече за видовете корелация? Гледай това видео.

Упражнения

Задача 1
Диаграмата по-долу показва зависимостта между възрастта на шофьорите и броя катастрофи на 100 шофьори през 2009 година.
Кое е най-доброто описание на тази зависимост?
Избери един отговор:

Искаш да се упражняваш с повече подобни задачи? Виж това упражнение върху положителни и отрицателни корелации.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.