If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 5

Урок 1: Въведение в точкови диаграми (диаграми на разсейване)

Пример за посока в точкови диаграми

Сал отговаря на въпрос относно точковите диаграми, които изобразяват зависимостта между времето за учене, размера на обувките и изпитните резултати. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Диаграмите по-долу изобразява оценките от тест на учениците от класа на Декстър. Първата диаграма показва връзката между оценките на теста и времето, което учениците са прекарали в учене. По тази ос имаме време за учене, а по тази имаме оценка на теста. А втората таблица показва връзката между оценките на теста и номера на обувките. Значи, номер на обувките по тази ос и оценка на теста по тази. Избери най-доброто определение за връзката между диаграмите. Първо, преди да сме видели обясненията, нека погледнем диаграмите. В тази отляво изглежда, че има положителна линейна връзка. Ето тук. Почти бих могъл да начертая права, която да минава така. А и има логика в това, че колкото повече време учениците са прекарали в учене, толкова по-добри оценки са получили. За определено време учене някои хора могат да се справят по-добре от други, но въпреки това изглежда, че имаме такава връзка. А тук не изглежда да имаме някаква изразена връзка. Виждаме номер на обувките – за даден номер на обувките някои хора не се справят много добре, а някои се справят доста добре. Тук изглежда, че някой с размер 10 и 1/2 се е провалил на теста. А тук имаме някой друг, който изглежда е получил 6 минус или 5 плюс на теста. Тук би било много трудно да напаснем права. Както и да я чертаем, тези точки не изглежда да описват тенденция. Нека видим кои от опциите важат. Има отрицателна линейна връзка между времето за учене и оценката. Не, това не е вярно. Има положителна линейна връзка. Колкото повече учиш, толкова по-добра ще е оценката ти. А отрицателна линейна връзка би водила надолу, ето така. Има нелинейна връзка между времето за учене и оценката и отрицателна линейна връзка между размера на обувките и оценката. Това също не изглежда вярно. Нелинейна връзка би означавало, че не е лесно да начертаем права. А тук спокойно може да се начертае права. Също така не изглежда, че има някаква връзка между размерa на обувките и оценката. Не бих избрал и това твърдение. Има положителна линейна връзка. между времето за учене и оценката. Това е вярно. И няма връзка между размера на обувките и оценката. Ще избера това. Двете диаграми показват положителни линейни тенденции в приблизително еднаква степен. Не, изобщо не. Това не показва линейна връзка в никаква степен.