If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 5

Урок 4: Уравнения на регресия по метода на най-малките квадрати

Тълкуване на наклон и пресечна точка с оста у при линейни модели

Задача

Хулио раздал анкети на съучениците си, питайки ги колко часа са отделили за спортуване предния ден. Също така ги помолил да оценят настроението си от скала от 0 до 10, като 10 е най-силно щастие. Хулио създал следните двумерна точкова диаграма и права на регресия, за да покаже тази зависимост.
Ординатата на пресечната точка на напаснатата права с оста у е 5.
Каква е най-добрата интерпретация на тази пресечна точка с оста у?
Избери един отговор:
CONTEXT