Основно съдържание

Планиране на проучване

Упражнения
Правилни твърденияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на изводи от случайни извадкиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Идентифициране на генерална съвкупност и извадкаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Всичко в статистиката се отнася към задаването на въпроси и събирането на данни за проучване на тези въпроси. Този урок покрива методи за правене на извадка и проучване, проучвания с наблюдение и основи на планирането на проучвания.