If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Идентифициране на отклонение в извадки и проучвания

Важно е да се идентифицират потенциалните източници на отклонение (изместване), когато се планира извадково проучване.
Когато кажем, че има потенциално отклонение, също така трябва да можем да кажем дали резултатите вероятно ще бъдат надценяване или подценяване.
Опитай да идентифицираш източника на отклонение във всеки сценарий и предположи каква е посоката на отклонението (надценяване или подценяване).

Сценарий 1

Дейвид води радиопредаване и е любопитен колко от слушателите му харесват шоуто му. Той решава да започне с онлайн анкета. Той моли слушателите си да посетят уебсайта му и да участват в анкетата.
Анкетата показва, че 89% от 200-те отговорили "обичали" шоуто му.
Въпрос а
Кой е най-притеснителният източник на отклонение (изместване) в този сценарий?
Избери един отговор:

Въпрос б
Коя посока на отклонение е по-вероятна в този сценарий?
Избери един отговор:

Сценарий 2

Дейвид излъчва радиопредаване и е любопитен колко силно слушателите му харесват шоуто му. Той решава да анкетира следващите 100 слушатели, които му изпратят фен имейли.
Не всички отговорили, но 94 от 97-те слушатели, които отговорили, казали, че "обичат" шоуто му.
Въпрос а
Кой е най-притеснителният източник на отклонение (изместване) в този сценарий?
Избери един отговор:

Въпрос б
Коя посока на отклонение е по-вероятна в този сценарий?
Избери един отговор:

Сценарий 3

Един сенатор искал да знае как хората в щата се отнасят към проблемите с интернет сигурността. Той провел анкета, като се обадил на 100 души, чиито имена били случайно извадени от указателя (забележи, че мобилните телефони и незаписаните номера не са в указателите). От офиса на сенатора звъняли на тези номера, докато не получили отговор от всички 100 избрани души.
Анкетата показала, че 42% от отговорилите били "много загрижени" по въпроса за безопасността в интернет.
Въпрос а
Кой е най-притеснителният източник на отклонение (изместване) в този сценарий?
Избери един отговор:

Въпрос б
Коя посока на отклонение е по-вероятна в този сценарий?
Избери един отговор:

Сценарий 4

Един сенатор иска да знае какво смятат хората в щата за проблемите с интернет безопасността. От офиса му провели анкета, като се обаждали на хора, използвайки набиране на случайни числа, при което компютрите случайно генерирали телефонни номера, така че незаписаните и мобилните номера да могат да бъдат набрани. Те се обадили на над 1000 случайни телефонни номера – повечето хора не отговорили – докато не се свързали със 100 отговорили.
Анкетата показала, че 46% от отговорилите били "много загрижени" по въпроса за безопасността в интернет.
Въпрос а
Кой е най-притеснителният източник на отклонение (изместване) в този сценарий?
Избери един отговор:

Въпрос б
Коя посока на отклонение е по-вероятна в този сценарий?
Избери един отговор:

Сценарий 5

От една гимназия искали да знаят какъв процент от учениците им пушат цигари. По време на седмицата, когато учениците посещавали съветниците, за да направят разписание на часовете си, те питали всеки ученик лично дали пуши, или не.
Данните показали, че 5% от учениците пушат цигари.
Въпрос а
Кой е най-притеснителният източник на отклонение (изместване) в този сценарий?
Избери един отговор:

Въпрос б
Коя посока на отклонение е по-вероятна в този сценарий?
Избери един отговор:

Сценарий 6

От една гимназия искали да знаят какъв процент от учениците пушат цигари. Съветниците избрали случайна извадка от учениците, които да направят проучване на употребата на наркотици. Един от въпросите бил: "Ако си под 18 години, пушиш ли цигари нелегално?"
Данните показали, че 5% от учениците пушат цигари.
Въпрос а
Кой е най-притеснителният източник на отклонение (изместване) в този сценарий?
Избери един отговор:

Въпрос б
Коя посока на отклонение е по-вероятна в този сценарий?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.